Ang Mahiwagang Text Message

Ang Mahiwagang Text Message

Makakatanggpap ka ng mahiwagang text message sa hindi kilalang tao. Ang text message ay ang iyong gabay, sapagkat sasabihin nya sa iyo and dapat na mangyari bago pa ito mangyari sa iyo. Patnubay ng magulang ay kailangan. Bawal sa mga lasing.

Start
Ang Mahiwagang Text Message