Sino Ka Sa Klase Ng Simplicity?

Sino Ka Sa Klase Ng Simplicity?

Sino ka sa Klase ng Simplicity?

Start
Sino Ka Sa Klase Ng Simplicity?
pick one..
Question 4 out of 5