Which Singer R U ?????????

Which Singer R U ?????????

Start
Which Singer R U ?????????
do u like watching tv???????????????????
Which Singer R U ?????????
do u like sitting on the internet?????????????
Which Singer R U ?????????
do u like facebook??????????
Question 3 out of 5
Which Singer R U ?????????
which chat u like??????????????
Which Singer R U ?????????
which singer do u like????????????????????????