Love Koto Ta Vhalo Basa Tomaka??

Love Koto Ta Vhalo Basa Tomaka??

to know how much your lovers love you

Start
Love Koto Ta Vhalo Basa Tomaka??
kono din bola6a ja amar famaly biya thik kor6a???
Love Koto Ta Vhalo Basa Tomaka??
Love Koto Ta Vhalo Basa Tomaka??
past lover r kotha bolay
Question 3 out of 5
Love Koto Ta Vhalo Basa Tomaka??
Tomar past lover r bapar ki6u jantay chay?
Love Koto Ta Vhalo Basa Tomaka??
jhokon tumi bola6o "will you mary me ??" reply ki asa6a?