Jaky Si Žochar?
Kolko obyvateľov polla najnovšich údajov majú Topolčany spolu s Malýma a Velkýma Bedzánma ?
Otázka 1 / 11
Jaky Si Žochar?
Jake sídlisko v Topolčanoch neni ?
Otázka 2 / 11
Jaky Si Žochar?
Kerý z týchto obchodov v Topolčanoch neni ?
Otázka 3 / 11
Jaky Si Žochar?
Do je primátor mesta ?
Jaky Si Žochar?
Aké sa farby mesta ?
Jaky Si Žochar?
Súčasťou Topolčian sa aj :
Jaky Si Žochar?
Kerý je polla vás najlepší ponnik v meste ?
Otázka 8 / 11
Jaky Si Žochar?
Kerý šport nema v Topolčanoch tradíciu ?
Otázka 9 / 11
Jaky Si Žochar?
Jake dva vonne toky teču mestom ?
Jaky Si Žochar?
Kerý z týchto maskotov mesta ešte žije ?
Otázka 11 / 11

Navrhované průzkumy

Doporučené aplikace