Е Па Ти Хахо Ли Си?

Е Па Ти Хахо Ли Си?

Оти да се знаем кои сме

Започнете
Е Па Ти Хахо Ли Си?
Сигурен ли си, че си хахо, а?
Е Па Ти Хахо Ли Си?
Е Па Ти Хахо Ли Си?