Dünyada Sənin Yerin.

Dünyada Sənin Yerin.

About people

Başlamaq
Dünyada Sənin Yerin.
Dünyada sən öz yerivi bilirsən?
Dünyada Sənin Yerin.
Dostlarıva nə qədər vaxt ayırırsan?
Dünyada Sənin Yerin.
Dərslərlə aran necədir?
Dünyada Sənin Yerin.
Ən sevdiyin fən hansıdır?
Dünyada Sənin Yerin.